Ghana project: inzameling aanbouw Al Amana Ghana

Wij danken Allah (soebhanahoe wa ta3ala) dat wij ook dit jaar de Ramadan mogen meemaken. De maand waarin al onze goede daden dubbel beloond zullen worden met de Wil van Allah (soebhanahoe wa ta3ala). Natuurlijk willen wij ook profiteren van al deze gunsten en daarom zullen wij deze Ramadan ook weer een Sadaqa project organiseren. Deze zal zoals vorig jaar in samenwerking zijn met stichting Arkaan! 

Zoals vele van jullie weten hadden wij vorig jaar tijdens de Ramadan (2022) ingezameld voor een nieuwe basisschool Al Amana in Gulumpe (Ghana). Alhamdoelilah met de Wil van Allah (soebhanahoe wa ta3ala) is het streefbedrag van 60.000 destijds opgehaald en is het nieuwe schoolgebouw gerealiseerd, Allahoema baariek! 

Maar door de komst van veel nieuwe leerlingen heeft de school op dit moment niet genoeg klaslokalen voor alle leerlingen. Om deze reden wil Al Amana Goudenstein zich graag weer inzetten om de leerlingen te voorzien van extra klaslokalen en een schoolplein waar ze kunnen spelen. 

Laten wij (leerlingen, leerkrachten, ouders en de rest van de ummah) onze handen ineen slaan om de extra klaslokalen en het schoolplein te realiseren. Het streefbedrag is 30.000 euro! Wij vertrouwen erop dat we dit met de Wil en Hulp van Allah (soebhanahoe wa ta3ala) kunnen behalen. 

https://sponsor.school/al-amana-goudenstein-aanbouw-basisschool-in-ghana-gulempe

https://youtu.be/qPtYVZNjIEA