IBS al amana Goudenstein

De school waar jouw
droom en talent aandacht krijgt, en waar jouw ontwikkeling aan ons is toevertrouwd.

Hoogwaardig onderwijs op islamitische grondslag

Welkom bij Al Amana Goudenstein

Basisschool Al Amana Goudenstein is een Nederlandse school op islamitische grondslag die openstaat voor alle kinderen, ongeacht hun sociale, culturele of religieuze achtergrond. Als u voor de Al Amana School kiest, dan kiest u voor een schoolklimaat waar respect en saamhorigheid centraal staat.

De ontwikkeling van de sociaal-emotionele intelligentie (gedrag) vinden wij dan ook minstens zo belangrijk als de cognitieve intelligentie (kennis). De boodschap van de Koran en het voorbeeld van de Profeet Mohammed (v.z.m.h.) vormen hierbij het uitgangspunt.

''Elke leerling telt''
Waarom IBS Al Amana?

Eigenaarschap

Gezonde school

Veiligheid

Autonomie

Schoolnieuws
nieuwsfoto2

Ramadan Ghana Schoolproject; ruim 20.000 euro ingezameld

Ghana project: inzameling aanbouw Al Amana Ghana Wij danken Allah …

369697159_255091964103480_6770729800185960943_n

Al Amana nu ook in Veenendaal en Overvecht

Op maandag 21 augustus 2023 was een bijzonder moment, waarop …

burgerschap

Burgerschap

Op 3 december jl. organiseerde Asma Claassen van de ISBO, …

‘’Het Islamitische levensbeschouwelijke karakter van ons onderwijs maakt onze school bijzonder. We streven ernaar onze leerlingen een sterk islamitisch bewustzijn mee te geven.’’

Bent u geïnteresseerd in onze school? Klik op de aanmeldknop hieronder